Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku

ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Mariusz Rokita
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Janusz Bielawski
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Beata Borodziuk
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Jan Krysiuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jerzy Krysztopik
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc        
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
Dożynki gminne 2016
Uroczystości w Jasionowie
Naumowicze - miejsce pamięci...
Złote i Srebne Gody
"Pomoż Sobie" - Wyjazd do Żarnowa
23 Maj 2017 12:26
Już wkrótce Piknik Rodzinny!

Już w najbliższą niedzielę, 28 maja, na placu targowym odbędzie się III Piknik Rodzinny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. Zapraszamy [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
23 Maj 2017 12:19
Konkurs na najsmaczniejsze ciasto!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najsmaczniejsze ciasto!

Aktualności - TPLWięcej...
22 Maj 2017 11:50

Na podstawie § 68 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. WP z 2013 r. poz. 483) zwołuję na dzień 26 maja [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Maj 2017 08:04

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 ze [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
12 Maj 2017 19:29

Na podstawie § 68 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku  z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. WP z 2013 r. poz. 483) zwołuję  na dzień [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Maj 2017 17:09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 § 1, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Maj 2017 08:11
„Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017” - kolejny etap

Mamy prawdziwą przyjemność poinformować, iż zgłoszone przez nas lokalizacje zostały zakwalifikowane do etapu głosowania, który rozpoczyna się już 10 maja i będzie trwał do końca czerwca! [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Maj 2017 14:27
Zapraszamy na filmy! Uwaga, zmiana godzin seansów

W najbliższą środę zapraszamy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na filmy!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Maj 2017 10:39

dotyczące budowy turbin wiatrowych we wsi Kopczany - o podjęciu zawieszonego postępowania. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Maj 2017 08:48

dotyczącej budowy turbin wiatrowych we wsi Kopczany o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Maj 2017 08:25
Witaj Maj!

Obchody Święta ustanowienia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny. Następnie zebrani przemaszerowali pod Pomnik „Zginęli za Polskę”, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Maj 2017 12:34
Obchody 3 Maja

Zapraszamy na coroczne obchody 3 Maja!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Kwi 2017 14:29

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2017 z dnia 26.04.2017 r.  dot. fotowoltaiki w miejscowości Kol. Lipsk

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
26 Kwi 2017 06:53

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2017 z dnia 25.04.2017 r. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Kopczany

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
25 Kwi 2017 08:12

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą budowy dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW  w miejscowości Kopczany

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
20 Kwi 2017 12:11

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 24 kwietnia 2017 r. będą wydawane skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Kwi 2017 12:08
Bezpieczny i aktywny senior

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior” prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Kwi 2017 11:35

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska dot. Przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka. Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49  i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
19 Kwi 2017 13:07

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Rakowicze i Rygałówka. [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
19 Kwi 2017 07:22
Festiwal Przedszkolaka

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Przedszkole Samorządowe zapraszają na Gminny Festiwal Przedszkolaka "Mama, Tata i Ja", który odbedzie się juz w najbliższą niedzielę o godz. 13.30 w sali [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Kwi 2017 07:26
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Kwi 2017 12:04

dla których Gmina Lipsk jest organem prowadzącym

30 marca 2017 r. Rada Miejska w Lipsku podjęła uchwałę Nr XX/145/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Kwi 2017 12:59

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.2.2017 z dnia 12.04.2017 r. Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
12 Kwi 2017 06:28

W ramach akcji „Nestlé porusza Polskę” 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. organizuje konkurs dla gmin, w którym do wygrania będą siłownie zewnętrzne. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Kwi 2017 13:23

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Kwi 2017 08:27
Nasi taekwondocy walczyli o kwalifikacje

W Janowie Podlaskim, w niedzielę, 9 kwietnia, zawodnicy Combat Sports Academy Podlasie walczyli o medale i kwalifikacje do Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Kwi 2017 08:20

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. fotowoltaiki w miejscowości Kol. Lipsk.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Kwi 2017 13:16

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. fotowoltaiki we wsi Kopczany

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Kwi 2017 12:44

Poniżej zamieszczamy ofertę złożoną na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.20161817 z późn. zmianami) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Kwi 2017 09:45
KLASA - program stypendialny

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Kwi 2017 09:34
Nabór wniosków na Rozwijanie Działalności Gospodarczej

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (LSR) w dniach 18.04.2017 – 17.05.2017 będą przyjmowane wnioski [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Kwi 2017 06:05

o możliwości zapoznania się z dokumentacją  (dot. przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
30 Mar 2017 12:40

W związku z licznymi pytaniami o kolektory słoneczne, poniżej zamieszczamy opis parametrów technicznych dotyczących instalacji, które będą montowane na terenie Gminy Lipsk. Informację [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
30 Mar 2017 11:46

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Mar 2017 15:02

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.1.2017
Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Mar 2017 10:17

w sprawie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych z dnia 29 marca 2017 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Mar 2017 14:55

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w obrębie 0007 Kopczany, w gminie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
23 Mar 2017 10:21

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Mar 2017 10:11

Dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Mar 2017 08:29
Kartki, karteczki… czyli wielkanocne przygotowania z TPL-em

W niedzielę, 19 marca, odbyły się warsztaty robienia kartek wielkanocnych. W spotkaniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia oraz miłośnicy i przyjaciele wraz z rodzinami.

Aktualności - TPLWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158