ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 25 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac Aleksandra Białous 87 642 27 00, w. 12 8 aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Jan baranowski 87 642 27 00, w. 27 5 jan.baranowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Zofia Orpik 87 642 27 00, w. 21 1  
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Tomasz Leszkowicz
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Mariusz Rokita
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Janusz Bielawski
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Beata Borodziuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jan Krysiuk
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc     6. Jerzy Krysztopik
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

 Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

um budynek

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
Uroczystości w Jasionowie
Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
Naumowicze - miejsce pamięci...
Strażacy mają nowy samochód!
Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych
30 Sie 2016 10:34

Burmistrz Lipska informuje, iż 1 września 2016 roku o godzinie 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach OSP. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Sie 2016 11:15

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na: utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Kurianka, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
25 Sie 2016 07:10

Pamiętajmy o Ofiarach pacyfikacji wsi Jasionowo przeprowadzonej przez wojska niemieckie w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej. Towarzystwo Przyjaciół Lipska serdecznie zaprasza [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
24 Sie 2016 13:12

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
23 Sie 2016 07:18

W dniu 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
22 Sie 2016 12:28

Dnia 30 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sie 2016 10:44

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Sie 2016 10:39

z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
11 Sie 2016 12:48

W dniach 13-15 sierpnia w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się impreza pod nazwą „Świąteczna integracja sąsiedzka Dąbrowa Białostocka - Lipsk”. Jest to poszerzenie formuły Jarmarku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Sie 2016 06:46

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach środków przyznanych [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Sie 2016 09:48

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.3.2016 z dnia 04.08.2015 r.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Lip 2016 07:01

W dniu 29 lipca 2016r. Burmistrz Lipska Zarządzeniem nr 180 z dnia 29 lipca 2016r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lip 2016 09:19

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dla posiadaczy zwięrząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
25 Lip 2016 15:18
Informacja o dofinansowaniu inwestycji

W dniu 25 lipca 2016 r. Burmistrz Lipska, podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
25 Lip 2016 06:05

30 lipca 2016r. o godzinie 9.00 w remizie OSP w Lipsku odbędzie się zbiórka krwi. Wszystkich chętnych krwiodawców serdecznie zapraszamy. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu: [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Lip 2016 10:04

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.3.2016 

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Lip 2016 12:26

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Lip 2016 11:19

Uprzejmie informuję, że w ramach programu monitoringu lasów będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach na terenie powiatu augustowskiego.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Lip 2016 11:11

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie "NIEZAPOMINAJKA - OGRÓD PRZYJAZNY PRZYRODZIE"

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Lip 2016 10:55

Burmistrz Lipska oraz Zarząd Gminny Związku OSP RP zapraszają na zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą sie 17 lipca 2016r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Lip 2016 06:37

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.2.2016

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
23 Cze 2016 06:29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
21 Cze 2016 08:24

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.1.2016 z dnia 21.06.2015 r.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
20 Cze 2016 09:36

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Cze 2016 09:22

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - II półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
14 Cze 2016 07:24
Jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku

W niedzielę, 5 czerwca, na placu przy remizie OSP w Lipsku obchodzono Jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku. Tego dnia obchodzono również inne święto: Powiatowe [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Cze 2016 06:12

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.1.2016. Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Cze 2016 06:15

Dnia 20 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Cze 2016 11:01

 STMiG - sprawozdanie. VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2016

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Cze 2016 08:30

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2015 z dnia 07.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na : wydobywaniu piasku ze żwirem [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Cze 2016 07:32

Burmistrz Lipska Pan Lech Łępicki i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie Pan Marek Pirsztuk zapraszają wszystkich hodowców świń z miasta i gminy Lipsk w dniu 14 czerwca 2016r. na godzinę [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
06 Cze 2016 09:53
W świecie lektur

03 czerwca uczniowie klas I-III w barwnym korowodzie przemaszerowali pod Urząd Miejski w Lipsku. Tam czekali na nas pracownicy urzędu na czele z Panem Burmistrzem. Klasy prezentowały wybrane przez siebie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Cze 2016 07:20

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu sie afrykańskiego pomoru świn (ASF)"

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
26 Maj 2016 07:53
Rodzinne zabawy w Lipsku

W niedzielę, 22 maja, przy Centrum Aktywności Lokalnej (na placu targowym) w Lipsku odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Aktywna Rodzina”, którego organizatorami byli Towarzystwo [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
18 Maj 2016 09:01
Aktywna Rodzina - konkurs fotograficzny

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Aktywna Rodzina", którego celem jest promowanie rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Tematyką Konkursu [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
17 Maj 2016 08:31
VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Mamy nadzieję, ze każdy znajdzie coś dla siebie.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Maj 2016 05:36

Stosownie do art. 10 § 1 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Maj 2016 06:59

Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz M-GOK w Lipsku zapraszają na PIKNIK RODZINNY - 22 maja 2016, godz. 13.30, plac targowy

Aktualności - TPLWięcej...
05 Maj 2016 08:34

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Kwi 2016 11:31

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie informuje, co następuje...

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158